Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii zrodził się kilka lat temu, przed Zjazdem z okazji Trzydziestolecia Instytutu Poligrafii. Ale wszystkie formalności zostały załatwione dopiero w 2003 roku – przed Zjazdem z okazji Trzydziestopięciolecia. Cóż, czas płynie szybko, lada moment minie kolejnych pięć lat…
Żeby jednak nie przespać tego czasu postanowiliśmy tchnąć trochę życia w nasze Stowarzyszenie również pomiędzy Zjazdami. Na początek proponujemy cykl szkoleń pod nazwą Poligraficzne Rendez-vous.
Pierwsze szkolenie z tego cyklu miało miejsce w czerwcu. Kolejne rozpoczniemy w październiku. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie, bardzo prosimy – zaglądajcie tu regularnie. Szkolenia są oczywiście nie tylko dla absolwentów naszego Instytutu, ale dla wszystkich zainteresowanych poligrafią. Będziemy się starali dotrzeć do jak największej ilości drukarń, wydawnictw, naświetlarni, studiów graficznych, agencji reklamowych.

Więcej o stowarzyszeniu...>>

Bardzo prosimy – podajcie kontakt do siebie, abyśmy na pewno nikogo nie pominęli.

     
 
Zostań członkiem SAIP!
Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi! Deklaracje członkowską mozna znaleźć na naszych stronach
więcej...>

Statut Stowarzyszenia:
Postanowienia ogólne
Cele i sposoby działania
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Kary
Wyróżnienia
Majątek i fundusze
całość...>

Lista Absolwentów
Sprawadz sie na liscie studiów:

Dziennych
Wieczorowych
Zaocznych
Zaocznych uzupełniających